Flutter App for WMS

Päivitetty 2 tuntia sitten

Tool for managing multiple version control repositories

Päivitetty 1 päivä sitten

Haskell program for my sway status bar.

Päivitetty 3 päivää sitten

Warehouse Management Server written in Haskell with Yesod

Päivitetty 1 viikko sitten

Miscellaneous script for my everyday usage.

Päivitetty 2 viikkoa sitten

The vague idea of a modern dependently-typed programming language.

Päivitetty 1 kuukausi sitten

My GHCI configuration.

Päivitetty 1 kuukausi sitten

GReAt HAsKeLL tOOl to traNSFoRm TExt

Päivitetty 1 kuukausi sitten

Ideas for a future innovative UI framework

Päivitetty 1 kuukausi sitten

Ideas for an innovative future OS.

Päivitetty 1 kuukausi sitten

tELegrAm bOT iNteGratiOn fOR mOCK

Päivitetty 1 kuukausi sitten

A static blog generator written in Haskell and using Pandoc.

Päivitetty 1 kuukausi sitten

Die Folien zu meinem Vortrag »Metaheuristische Optimierung: Ant Colony System und Guided Local Search« für mein Proseminar bei Prof. Müller.

Päivitetty 2 kuukautta sitten

My build script for the OpenWRT image builder.

Päivitetty 2 kuukautta sitten

Päivitetty 2 kuukautta sitten

An absolutely indispensable web application counting days.

Päivitetty 2 kuukautta sitten

Solutions to random programming puzzles

Päivitetty 2 kuukautta sitten

Unfinished Haskell version of Conways Game of Life

Päivitetty 2 kuukautta sitten

Päivitetty 3 kuukautta sitten

My private build plan for the Iosevka font.

Päivitetty 5 kuukautta sitten