Przeglądaj źródła

Makefile can now also generate colored svgs

master
Nicolas Lenz 11 miesięcy temu
rodzic
commit
74242a2b3d
Nie znaleziono w bazie danych klucza dla tego podpisu
1 zmienionych plików z 7 dodań i 2 usunięć
  1. 7
    2
      makefile

+ 7
- 2
makefile Wyświetl plik

@@ -2,14 +2,19 @@ WIDTH=600
2 2
 
3 3
 COLORS=cf7e03 e41131 102298 111011
4 4
 
5
-ALL=$(foreach color, $(COLORS), out/gem-$(color).png)
5
+allpng: $(foreach color, $(COLORS), out/gem-$(color).png)
6 6
 
7
-all: $(ALL)
7
+allsvg: $(foreach color, $(COLORS), out/gem-$(color).svg)
8
+
9
+all: allpng allsvg
8 10
 
9 11
 out/gem-%.png: src/gem.svg | out
10 12
 	sed "s/%COLOR%/#$*/" $< > out/gemtemp.svg
11 13
 	inkscape -w $(WIDTH) -e $@ out/gemtemp.svg
12 14
 	rm out/gemtemp.svg
15
+	
16
+out/gem-%.svg: src/gem.svg | out
17
+	sed "s/%COLOR%/#$*/" $< > $@
13 18
 
14 19
 out:
15 20
 	mkdir -p out

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz