An SVG graphic of a gem.
svg
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Nicolas Lenz 3cb2611de0 Use XML attributes instead of CSS styles před 7 měsíci
src Use XML attributes instead of CSS styles před 7 měsíci
.gitignore Init repo, much left to be done před 11 měsíci
LICENSE Add license and readme text před 9 měsíci
README.md Update 'README.md' před 9 měsíci
example.png Add header image před 9 měsíci
makefile Makefile can now also generate colored svgs před 9 měsíci

README.md

svg-gem

Example

To generate a PNG call make out/gem-rrggbb.png or for a colored SVG make out/gem-rrggbb.svg where rrggbb is a hex color code (without the #).

E.g. make out/gem-ff0000.png will generate a red gem as png.

make allpng or just make will generate a set of colored gems.

CC-BY-4.0