An SVG graphic of a gem.
svg
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Nicolas Lenz 3cb2611de0 Use XML attributes instead of CSS styles 9 månader sedan
src Use XML attributes instead of CSS styles 9 månader sedan
.gitignore Init repo, much left to be done 1 år sedan
LICENSE Add license and readme text 11 månader sedan
README.md Update 'README.md' 11 månader sedan
example.png Add header image 11 månader sedan
makefile Makefile can now also generate colored svgs 11 månader sedan

README.md

svg-gem

Example

To generate a PNG call make out/gem-rrggbb.png or for a colored SVG make out/gem-rrggbb.svg where rrggbb is a hex color code (without the #).

E.g. make out/gem-ff0000.png will generate a red gem as png.

make allpng or just make will generate a set of colored gems.

CC-BY-4.0