An SVG graphic of a gem.
svg
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Nicolas Lenz 3cb2611de0 Use XML attributes instead of CSS styles 7 månader sedan
src Use XML attributes instead of CSS styles 7 månader sedan
.gitignore Init repo, much left to be done 11 månader sedan
LICENSE Add license and readme text 9 månader sedan
README.md Update 'README.md' 9 månader sedan
example.png Add header image 9 månader sedan
makefile Makefile can now also generate colored svgs 9 månader sedan

README.md

svg-gem

Example

To generate a PNG call make out/gem-rrggbb.png or for a colored SVG make out/gem-rrggbb.svg where rrggbb is a hex color code (without the #).

E.g. make out/gem-ff0000.png will generate a red gem as png.

make allpng or just make will generate a set of colored gems.

CC-BY-4.0